De onderstaande fiscale dienstverlening wordt vakkundig verzorgd met software van Unit4 (Fiscaal Gemak) en Snelstart. Een koppeling met de Belastingdienst zorgt ervoor dat aangiftes vlug en efficiënt ingediend kunnen worden en dat berichtgeving hierover snel naar belastingplichtige kan plaatsvinden.

Omzetbelasting

Periodiek worden aan de hand van de administratie de aangiftes omzetbelasting verzorgd.

Persoonlijke aangiften

Op basis van fiscale rapporten worden persoonlijke aangiften zoals inkomstenbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, aangifte successie en schenkingen verzorgd.

Controles

Controles door belastingdienst en overige controlerende instellingen worden deskundig begeleid en in begrijpbare taal teruggekoppeld.

Fiscale adviezen

Naar aanleiding van de opgestelde fiscale rapporten worden indien gewenst adviezen verkregen.