Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd met behulp van het programma Snelstart. Er kan voor gekozen worden om de gehele administratie zelf in te voeren, of online samen te werken met het administratiekantoor.

Online samenwerken

Online samenwerken houdt in dat de ondernemer via de Snelstart App op een smartphone of tablet gemakkelijk zelf factureert en de verkoopfacturen digitaal verstuurt. De verkopen worden automatisch in Snelstart verwerkt. Daarnaast kunnen de inkoopfacturen/bonnetjes op elk moment eenvoudig via de app worden gefotografeerd, herkend en direct geüpload in de administratie. Digitaal ontvangen facturen kunnen rechtstreeks worden gekoppeld in de administratie. De bankmutaties worden volledig automatisch via een bankkoppeling verwerkt. Het administratiekantoor heeft hierdoor alles bij de hand voor controle, aanbevelingen en advies. Daarnaast kan de ondernemer geholpen worden bij de verdere verwerking en zaken als afschrijvingen, de btw-aangifte, de jaarafsluiting. Via een financieel dashboard op de smartphone heeft de ondernemer altijd inzicht in de prestaties van de onderneming, zoals: de klantgegevens, het banksaldo, de omzet, het bedrijfsresultaat en de openstaande posten.

Loonadministratie

De salarisadministratie vraagt om specialistische kennis. Derhalve zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan ervaren salarisverwerkende ondernemers, waarmede al geruime tijd een relatie bestaat. Begeleiding vindt plaats richting deze specialisten.

Periodieke rapportages

Indien gewenst worden tussentijdse of andere managementrapportages opgesteld. Deze worden afgestemd op persoonlijke informatiebehoeften en ondersteunen de ondernemer bij de bedrijfsvoering.

Jaarrekening

Aan de hand van de gevoerde administratie wordt de jaarrekening opgesteld.

Informatielevering aan derden

Indien gewenst wordt er informatie verzorgd aan banken, verzekeringsmaatschappijen etc.

Bedrijfsadviezen

Indien gewenst krijgt de ondernemer aan de hand van de administratie aanbevelingen en adviezen.

Projectimplementaties

Voor projecten kan een projectadministratie worden ingericht. Zo kan ook voor de ondersteuning van het inkoopproces een “Purchase to pay” oplossing worden geïmplementeerd in combinatie met software voor het automatisch verwerken van de e-facturen. Software van AFAS, WHITEVISION of SNELSTART kunnen hierbij worden ondersteund.